Gestuz

Gestuz

    Filter
      Med inspirasjon fra tidligere tiår og en moderne rock and roll-kvinne, skaper Gestuz klær som gir mulighet for tolkning fra den enkelte.

      Forankret i den uanstrengte lettheten til den skandinaviske designarven, gjør Gestuz opprør mot den ved å subtilt og humoristisk forstyrre og oppdatere klassikerne.